Projelerimiz – EU PROJECTS

PROJECTS

8.8.1. Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Sezai Özçelik), “Innovation Management Agents in SMEs” (INMA), Proje No: 2015-1-TR01-KA202-022353, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi, 2015-2017, Ortaklar: İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Türkiye, Bütçe: 246,524 Avro, Başlangıç Tarihi: 01.09.2015 – 30.08.2017.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-TR01-KA202-022353

Afis 2

8.8.2. Proje Yürtücüsü: TÜKO-BİR ve Çankırı Sivil Toplum Derneği, “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi”, (Empowering Consumer Rights Projects), , Training for Consumer Rights Empowerment (TRACORE) Projesi, Proje No: TR2011/0135.15-03/03, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Diyalogu-IV Tüketici ve Sağlığın Korunması Programı, Ortaklar: Türkiye, Romanya, Yunanistan, Süre: 15 ay, Bütçe: 163.097,79 Avro, Ankara, Çankırı, Kavala, Bükreş.

www.tuketici.eu

http://siviltoplumdiyalogu.org/project/tuketici-haklari-gucleniyor/

 

8.8.3. Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015. Bütçe: 24,000 Avro, Başlangıç T: 01.09.2013, Bitiş T: 31.08.2015.

http://www.haydikizlarbilisime.org/

https://www.facebook.com/HKBilisime/

 

8.8.4. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik) Bir Güçlendirme Aracı Olarak Doğa Turizmi Projesi (Nature Tourism as as an Empowerpent Tool: NATUR Project) Destekleyen Kurulus: No: 2010-1-PT1-LEO05-05165, Portekiz Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Aidlearn (Portekiz), ROC West-Brabant (Hollanda), Vorumaa Kutsehariduskeskus (Estonya), 372.820,00 Euros www.naturproject.eu  http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7511

8.8.5. Sessizliği Kıralım: Engelli Kadınlara ve Kızlara Şiddetin Önlenmesi Projesi (Breaking the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Projec)t, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Projesi), 8 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: 22.02.04.01, Developing Civil Dialogue Among NGOs, CFCU/TR 0801.08-02 / 09, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: DCD-09, Proje Uzmanı. 40.648,00 Euros

8.8.6. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik) Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü Piyasasına Dönmesi için Sürekli Eğitim Yaklaşımının Adaptasyonu: Beypazarı Modeli (Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model) Destekleyen Kurulus: No: 2009-TR1-LEO05-08660, Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, AVRASYA-DER, IFES (İspanya), C.V.T (Yunanistan), BDC (Polonya).

http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/ 284.549,00 Euros

 

8.8.7. “Red Chalk Project”, CFCU/TR08H2.01-02/082, “Grant Program of Increasing Schooling Rate Especially for Girls”, Central Finance and Contracting Authority, 15 December 2010, http://kirmizitebesir.karatekin.edu.tr,

8.8.8. Aidlearn, Portekiz Learn Plus for Adult Educators (Learn +) Destekleyen Kurulus: Grundtvig (Avrupa Komisyonu), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, Learn SouthWest (UK), MERIG (AT), ASHE (PL), FDEP (SE). 379.689,00 Euros. www.learnplus.eu,

8.8.9. Voluntary service in tourism industry (hotels, restaurants, tourist agencies, NGO”s “, Youth Project, European Voluntary Service (EVS), Project ID: BG11/A2/097/R1, Project Coordinator. 4.800,00 Euros.

 

8.8.10. CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), 12 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Grants awarded under Call for Proposals CFCU-TR 0604.01/04, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: CSD-04-078, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1030/Contract_Award_Notice_CSD_04_Youth_.doc

 

8.8.11. YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND LIFESTYLE, EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, 8 Ay, Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Project No: EMYU-011, Proje Uzmanı.

 

8.8.12. Action Against Child Labor Through Education and Training: Child to Child Approach, 12 Ay, Proje No: CFCU/TR0501.02/A4-80, Strengthening Civil Society in the Pre-accession Process: NGO Grant Facility, Component A4:Strengthening the Protection of Children’s Rights, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1024/A4_final_award_notice.doc

 

8.8.13. CASCADING TRAINING OF YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTYCDM), EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, Position: Project Expert, Project No: EMYU-002 MEDA / 2005 / 017-591 / 10 / 002.

http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1830/INJEP%20-%20EuroMed%20Youth%20Projects-Web.pdf

 

 

8.8.14. “The Early Childhood and Primary Education for Peace”, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-055, 24 Ay, Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/ek9471.pdf?CFID=7924&CFTOKEN=66453322

 

8.8.15. Kırım Türkleri ve Nogay Türkleri Sözlü Tarih Belgesel Projesi: Kırım’dan Türkiye’ye Hikayeler, 12 Ay, TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLAR YAYIN DESTEK HİBE PROGRAMI (BSGS), Budget line BG-UE-B2004-22.020401-ELARG Reference: CFCU-TR 0401.06.01/ BSGS, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Nogay Türkleri Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneği, Proje Uzmanı, http://nogayturkleri.org/nogayturkleri/nogayportre/sezai_ozcelik.html

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/167/BSGS.doc

 

8.8.16.. Tüketici Köprüleri Projesi, Sivil Toplu Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı, Referans No: DG ELARG/MEDTQ/12-02, 12 Ay, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Proje Uzmanı

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/158/Award_Notice.doc

 

DERNEĞİMİZ ORTAK VE YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU PROJELER

1- Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Sezai Özçelik), “Innovation Management Agents in SMEs” (INMA), Proje No: 2015-1-TR01-KA202-022353, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi, 2015-2017, Ortaklar: İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Türkiye, Bütçe: 246,524 Avro, Başlangıç Tarihi: 01.09.2015 – 30.08.2017.

http://www.documenta.es/web/inma/?lang=en

http://www.documenta.es/web/inma/author/inma/?lang=tr

http://www.documenta.es/web/inma

2- Proje Yürtücüsü: TÜKO-BİR ve Çankırı Sivil Toplum Derneği, “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi”, (Empowering Consumer Rights Projects), , Training for Consumer Rights Empowerment (TRACORE) Projesi, Proje No: TR2011/0135.15-03/03, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Diyalogu-IV Tüketici ve Sağlığın Korunması Programı, Ortaklar: Türkiye, Romanya, Yunanistan, Süre: 15 ay, Bütçe: 163.097,79 Avro, Ankara, Çankırı, Kavala, Bükreş.

www.tuketici.eu

http://siviltoplumdiyalogu.org/project/tuketici-haklari-gucleniyor/

3- Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015. Bütçe: 24,000 Avro, Başlangıç T: 01.09.2013, Bitiş T: 31.08.2015.

http://www.haydikizlarbilisime.org/

4- Red Chalk Project”, CFCU/TR08H2.01-02/082, “Grant Program of Increasing Schooling Rate Especially for Girls”, Central Finance and Contracting Authority, 15 December 2010, http://kirmizitebesir.karatekin.edu.tr

Girls Go it

Facebook Grubumuz

INMA PROJESİ

http://www.documenta.es/web/inma/author/inma/?lang=tr

Projenin ana amacı ve hedefi KOBİ’lerin inovasyon yapmasına yardım etmek ve işsiz gençleri İnovasyon Yöneticisi olarak eğitimek için INMA’nın yeni profesyonel profilinin güncelenmesi ve transfer edilmesidir. Böylece amaç yeni kısa süreli eğitim profili yaratarak projeye artı değer katmaktadır. Ayrıca eğitimler yoluyla INMA profilinin diğer ülkelerde test aşamasında doğrulanması sağlanacak ve aşağıdaki amaçlara ulaşmak hedeflenmektedir:

 • İşgücü piyasasına yeni mezunlara yönelik özel iş profillerinin girişini sağlayrak pazarın ihtiyaç ve taleplerine uygun ve tanımlanmış iş profiline sahip eğitimli insanlar yetiştirmek.
 • “Inovasyon Yöneticisi” Avrupa profilinin proje ortağı ülkeere transfer edilmesinin önünü açmak.
 • İnovasyon fırsatlarını arttıracak bilgi gelişimine yardımcı olamk ve tek tek Avrupa seviyesinde KOBİ’lerin yapacakları inovasyon yatırımlarının maliyetini düşürerek KOBİ’lerin rekabetini uluslararası piyasada arttırmak.
 • Projedeki değişik paydaşları arasında sanal toplum aracılığı ile teorik bilgilerin, eğitimsel, iş ve politik alandaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişini teşvik etmek.

Proje boyunca yapılacak olan faaliyetlerde aşağıdaki proje hedef grupları belirlenmiştir:

PROFİL ve PILOT KISA SÜRELİ EĞİTİM için:

 • Akademik derecesi ve üniversite mezunu olan işsizler
 • İş sahibi olup kendi vasıfları altında çalışanlar

SANAL TOPLULUK için:

 • Eğitim kurumları ve sağlayacıları (kısa süreli eğitim ve kurs veren kurumlar, mesleki eğitim kurumları, üniversiteler)
 • İşveren Örgütleri
 • Girişimcilik Ağları
 • Kamu Kurumları
 • Uzmanlar

 

PROJE DÖKÜMANLARI

BEYPAZARI MODEL PROJESI

VIDEO BEYPAZARI MODEL PROJESI https://www.izlesene.com/video/beypazari-modeli-beypazarinin-ureten-kadinlari/7258682

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JOdzg5NiygY

PROJE KABUL LISTESI ULUSAL AJANS 2009 TOI PROJECT: http://ua.gov.tr/docs/leonardo-da-vinci/2009-toı-kabul1.pdf?sfvrsn=0

One of the project that our Association have been partnering is related to employment of rural women is titled as “Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model (RURWOMBACK Project). The goal of the project is to propose, starting with the transnational analysis of the target group (rural women) and of the current PVT systems, a number of specific methodological adaptations, making reference to programming, planning, managing and development of training activities, as well as vocational guidance.

PROJE CIKTILARI (PROJECT OUTPUTS)

https://zapdoc.site/adaptation-of-permanent-training-approach-for-rural-women-re998e5a3f300c0aff1308069525f26b3120652.html

https://zapdoc.site/rurwomback-project-adaptation-of-permanent-training-approach.html

PROJECT BROCHURE (PROJE BROŞÜR)

http://projects.ifes.es/pdfs/rurWomback/englishBrochure.pdf

http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/en/index.html

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JOdzg5NiygY

 

NOGAY VE KIRIM TÜRKLERİ SÖZLÜ TARİH PROJESİ BELGESELİ

PROJE KOORDINATORU: PROF. DR. AYŞE DİLEK OGRETIR

PROJE UZMANI: PROF. DR. SEZAİ ÖZÇELİK

 

 

 

encontrar diagnóstico

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>