Kategoriler
Uncategorized

ÇANKIRI SİVİL TOPLUM DERNEĞİ

2009 YILINDA KURULAN ÇANKIRI SİVİL TOPLUM DERNEĞİ’NİN FAALİYETLERİ, PROJELERİ VE TANITIMI AMAÇLANMAKTADIR. DERNEK İLETİŞİM İÇİN:

email: cankiristd@gmail.com

ÜYELİK FORMU İÇİN

Adres: Buğday Pazarı Mah. Elif Cad. Yıldırımlar Apt. Kat: 3 No: 8, 18100 Çankırı

 DERNEK ÜYELERİNE DUYURULUR:

5. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

20 KASIM 2022 Saat: 10.00

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 06/11/2022 tarihinde saat 10.00’da  dernek adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 20/11/2022 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Facebook: https://www.facebook.com/cankiri.sivil

Dernek Başkanı Prof. Dr. Sezai Özçelik

sezaiozcelik@gmail.com

Cep: 05055049329

Facebook: https://www.facebook.com/sezai.ozcelik.77/

Twitter: https://twitter.com/sezaiozcelik

Instagram: https://www.instagram.com/sezaiozcelik/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sezai-ozcelik-57aaa137/

Cankiri Civil Society Association (CCSA) was founded in 2009. It is a small size association located in Cankiri, Turkey. Cankiri is in the north of Ankara, the capital of Turkey (120km) with 65,000 population. The Association aims to promote the civil society development in Cankiri by focusing on the disadvantaged groups such as women, girls, disabled persons, rural women, youth, former inmates, etc. The Association has been involved in some projects  related to the rural women development and employment, returning the girls to the school, and entrepreneurship of rural women and nature tourism training in Cankiri region. The projects we are involved in are: 1-Beypazari Model: http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr 2- Red Chalk Project http://kirmizitebesir.karatekin.edu.tr/ 3- Natur Project http://www.naturproject.eu/

Çankırı Sivil Toplum Derneği (CCSA) 2009 yılında kuruldu. Çankırı’da bulunan küçük ölçekli bir dernektir. Çankırı, 65.000 nüfuslu Türkiye’nin başkenti Ankara’nın (120 km) kuzeyinde yer almaktadır. Dernek, kadınlar, kız çocukları, engelliler, kırsal kesimdeki kadınlar, gençler, eski mahkûmlar gibi dezavantajlı gruplara odaklanarak Çankırı’da sivil toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dernek, kırsaldaki kadınların kalkınmasıyla ilgili bazı projelerde yer almıştır. ve istihdam, kızların okula dönüşü, kırsal kadınların girişimciliği ve Çankırı bölgesinde doğa turizmi eğitimi gibi projelerde yer almıştır.

Our organization promotes civil society building. Our region is near to Ankara, the capital of Turkey. Yet, Cankiri is categorized as Tier II underdeveloped region scheme. Rural women in Cankiri and Turkey have been the most disadvantaged group in Turkey. We have already participated in some projects that are related to the return of rural women back into the labour market as well as the return of girls into primary, secondary and high schools. Our Beypazari Model project is almost identical to INMA project because both of them aimed to increase employability of women with qualifications returning to labour market after a long period.

Kuruluşumuz sivil toplum inşasını desteklemektedir. Bölgemiz Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yakındır. Ancak Çankırı II. Kademe az gelişmiş bölge planı olarak sınıflandırılmaktadır. Çankırı ve Türkiye’deki kırsal kadınlar Türkiye’nin en dezavantajlı grubu olmuştur. Kırsal kesimdeki kadınların işgücü piyasasına, kız çocuklarının ise ilkokul, ortaokul ve liselere dönüşüyle ilgili bazı projelere halihazırda katıldık. Beypazarı Modeli projemiz INMA projesiyle hemen hemen aynı çünkü her ikisinde de uzun bir aradan sonra işgücü piyasasına dönen vasıflara sahip kadınların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefledik.

INMA Project website: http://www.documenta.es/web/inma/?lang=en

Dernek Başkanı Prof. Dr. Sezai Özçelik

Prof. Dr. Sezai Özçelik: 1973 Konya doğumlu olup evli ve iki kız ve bir erkek, üç çocuk babasıdır. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaya hak kazandı. Yüksek lisansını Washington D.C.’de bulunan American Üniversitesi School of International Studies (SIS) Uluslararası Barış ve Çatışma Çözümü (International Peace and Conflict Resolution) programında 1996 yılında tamamladı. ABD Virginia eyaletinde bulunan George Mason Üniversitesi School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR)’da Çatışma Analizi ve Çözümü (Conflict Analysis and Resolution) dalında doktorasını 2004 yılında aldı. Halen 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri ABD’da yüksek lisans eğitimini tez hariç bitirmiştir. 2012 – 2013 yılları arasında İngiltere’de Coventry Üniversitesi Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)’te YÖK doktora-sonrası araştırma bursu ile misafir araştırmacı / misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Amerika’da bulunduğu süre boyunca School of Conflict Analysis and Resolution’da öğretim üyesi olarak Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans dersini verdi. Ayrıca George Mason Üniversitesi Fenwick Kütüphanesi’nde Graduate Research Assistant (GRA) olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)nda uzman olarak çalıştı. Başkent Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Çatışma Çözümleme dersini öğretim görevlisi olarak verdi. 2006-2009 yılları arası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk – Mevzuat bölümünde çalıştı.2006 yılından beri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye Ulusal Ajans Leonardo da Vinci (LdV) Yenilik Transferi, Grundtvig, ve Gençlik programları projeleri ile birçok Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörü, proje uzmanı, proje idari personeli ve proje teknik personeli olarak görev aldı. Türkiye Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci (LdV) ve Gençlik programlarının bağımsız dış uzman havuzunda yer aldı. Ayrıca Gençlik programı Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) içinde dış akreditör ve dış uzman olarak görev aldı. 2009 tarihinden bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Öğretim üyeliği yanında Çankırı Sivil Toplum Derneği başkanlığını yürütmektedir. Çatışma analizi ve çözümü disiplininde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış rapor, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimine 2020-2022 yılları arasında devam etmiştir. 2023 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde önlisans eğitimine devam etmektedir.