ABOUT

Çankırı Sivil Toplum Derneği 2009 yılında kurulmuştur. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sezai Özçelik’tir.Prof. Dr. Sezai Özçelik: 1973 Konya doğumlu olup evli ve iki kız ve bir erkek, üç çocuk babasıdır. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaya hak kazandı. Yüksek lisansını Washington D.C.’de bulunan American Üniversitesi School of International Studies (SIS) Uluslararası Barış ve Çatışma Çözümü (International Peace and Conflict Resolution) programında 1996 yılında tamamladı. ABD Virginia eyaletinde bulunan George Mason Üniversitesi School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR)’da Çatışma Analizi ve Çözümü (Conflict Analysis and Resolution) dalında doktorasını 2004 yılında aldı. Halen 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri ABD’da yüksek lisans eğitimini tez hariç bitirmiştir. 2012 – 2013 yılları arasında İngiltere’de Coventry Üniversitesi Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)’te YÖK doktora-sonrası araştırma bursu ile misafir araştırmacı / misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Amerika’da bulunduğu süre boyunca School of Conflict Analysis and Resolution’da öğretim üyesi olarak Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans dersini verdi. Ayrıca George Mason Üniversitesi Fenwick Kütüphanesi’nde Graduate Research Assistant (GRA) olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)nda uzman olarak çalıştı. Başkent Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Çatışma Çözümleme dersini öğretim görevlisi olarak verdi. 2006-2009 yılları arası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk – Mevzuat bölümünde çalıştı.2006 yılından beri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye Ulusal Ajans Leonardo da Vinci (LdV) Yenilik Transferi, Grundtvig, ve Gençlik programları projeleri ile birçok Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörü, proje uzmanı, proje idari personeli ve proje teknik personeli olarak görev almıştır. Halen Türkiye Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci (LdV) ve Gençlik programlarının bağımsız dış uzman havuzunda yer almakta ve Gençlik programı Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) içinde dış akreditör ve dış uzman olarak görev almaktadır. 2009 tarihinden bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Öğretim üyeliği yanında Çankırı Sivil Toplum Derneği başkanlığını yürütmektedir. Çatışma analizi ve çözümü disiplininde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış rapor, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Cankiri Civil Society Association (CCSA) was founded in 2009. It is a small size association located in Cankiri, Turkey. Cankiri is in the north of Ankara, the capital of Turkey (120km) with 65,000 population. The Association aims to promote the civil society development in Cankiri by focusing on the disadvantaged groups such as women, girls, disabled persons, rural women, youth, former inmates, etc. The Association has been involved in some projects  related to the rural women development and employment, returning the girls to the school, and entrepreneurship of rural women and nature tourism training in Cankiri region. The projects we are involved in are: 1-Beypazari Model: http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr 2- Red Chalk Project http://kirmizitebesir.karatekin.edu.tr/ 3- Natur Project http://www.naturproject.eu/

Our organization promotes civil society building. Our region is near to Ankara, the capital of Turkey. Yet, Cankiri is categorized as Tier II underdeveloped region scheme. Rural women in Cankiri and Turkey have been the most disadvantaged group in Turkey. We have already participated in some projects that are related to the return of rural women back into the labour market as well as the return of girls into primary, secondary and high schools. Our Beypazari Model project is almost identical to INMA project because both of them aimed to increase employability of women with qualifications returning to labour market after a long period.

INMA Project website: http://www.documenta.es/web/inma/?lang=en

One of our members, Associate Prof. Dr. Ayse Dilek Ogretir-Ozcelik has studied on the Beypazari Model project from Gazi University. She can also transform her knowledge from the previous project in INMA project.  This project is related to our association since we have been involved with Rural Women. Cankiri Civil Society Association is a partner at the Beypazari Model project: http://beypazarimodel.karatekin.edu.tr/en/index.html

In this project, we aimed to adapt the permanent training approach for rural women in order for them to return to the labour market. We used the town of Beypazari, a town in Ankara province that produces women entrepreneurs in rural town. If you visit the town of Beypazari, you can see many SMEs owned by rural women. We hope to transfer some of our knowledge and know-how in this project into INMA project.

PRESIDENT OF THE CCSA: PROF. DR. SEZAİ ÖZÇELİK

Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK is a full Professor at the Faculty of Administrative and Political Science, Department of International Relations at the Cankiri Karatekin University, Turkey. He had his Ph.D. at the School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR former ICAR),  George Mason University in Fairfax, VA, USA in 2004. His M.A. was from the International Peace and Conflict Studies (IPCR) at the American University in Washington D.C., USA in 1998. He finished his B.A. at the Department of International Relations, Ankara University, the Faculty of Political Science in Ankara, Turkey in 1994. In 2012-2013, he worked and conducted research as a post-doc fellow at the Coventry University, Centre for Trust, Peace and Social Relations, UK. His research interests include interdisciplinary research on conflict resolution, peace studies, international relations, negotiation and urban and environmental science. He has also published about Kurdish conflict, Crimean Tatars, Islamic conflict resolution, Islamic nonviolence, preventive deployment, Caucasian conflicts, environmental regime negotiations, etc.  He has been involving some research projects including ‘“The Triangular Conflict of Russia, Ukraine, and the Crimean Tatars: Analysis of the 2014 Crimean Occupation and Annexation’ (USA: Brown Walker Press, 2016); with Soner Karagül, ‘Ukraine Crisis and Turkey’s Policy toward Crimea’ (Poland, Aslan Press, 2015); ‘Kurdish Conflict in Turkey: A Psychological Conflict Analysis’, (UK: Cambridge Scholars Publishing, 2014). He authored a book publication: ‘Environmental Regime Negotiations: The Influence of Power and Knowledge Factors on Negotiation Processes, Perceptions, and Outcomes’, (Lambert Academic Publishing, 2011) and a number of articles in peer-reviewed journals and many book chapters.

GMU / ICAR (Institute for Conflict Analysis and Resolution)
4260 Chain Bridge Road Fairfax, VA